Heilbrigðisþjónusta – landsbyggð

Það gildir almennt í heilbrigðiskerfinu að heilsugæslan skuli vera fyrsti viðkomustaður fólks sem hefur þörf fyrir læknisþjónustu. Heilsugæslu á landsbyggðinni er sinnt af heilbrigðisstofnunum viðkomandi svæðis. Á þessari síðu er að finna upplýsingar um heilsugæslustöðvar á landsbyggðinni. Ef fólk á landsbyggðinni þarf á læknisþjónustu að halda eftir lokun heilsugæslustöðva á það að hringja í síma 1700 til að fá ráðleggingar um hvað gert skuli.  Neyðarsími vegna bráðra veikinda er 112.

Komugjald á heilsugæslustöð

Gjaldið er ákveðið með reglugerð frá Velferðarráðuneytinu. Samkvæmt skilgreiningu Sjúkratrygginga eru aldraðir,  einstaklingar 67 ára og eldri og sjómenn 60 ára og eldri sem hafa stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur.

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,

  • Almennt gjald 500 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar greiða ekkert gjald.

Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,

  • Almennt gjald 3.100 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar greiða ekkert gjald.

Vitjanir lækna

Á dagvinnutíma

  • Almennt gjald 3.400 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar greiða ekkert gjald.

Utan dagvinnutíma

  • Almennt gjald 4.500 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar greiða ekkert gjald.

Hér má sjá gjaldskrána

 

Þak er á greiðslum sjúklinga fyrir heilbrigðisþjónustu. Aldraðir og öryrkjar greiða minna en aðrir notendur og að hámarki rúmar rúmar 23.000krónur á mánuði. Þetta er reiknað úr eftir ákveðnu afsláttarkerfi. Fyrir almenna notendur er hámarkið  tæp 35.000 krónur í sama mánuði.

Heilbrigðisþjónusta sem fellur undir kerfið er þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa og sjálfstætt starfandi lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Undir kerfið heyra líka rannsóknir, geisla- og myndgreiningar og meðferð húðsjúkdóma sem er veitt af öðrum en læknum. Þetta kemur fram í reglugerð heilbrigðisráðuneytisins um greiðsluþáttöku í heilbrigðisþjónustu fyrir árið 2024.

Heilsugæslustöðvar Vesturland

Heilsugæslustöðvar Vestfirðir

Heilsugæslustöðvar Norðurland

Heilsugæslustöðvar Austurland

Heilsugæslustöðvar Suðurland

Heilsugæslustöðvar Suðurnes

Apótekin á landsbyggðinni